Hypotheek,  Krediet, Verzekeringen

      

JKL Promotiongroup.nl
                
Hypotheek Lening Verzekering Pensioen Creditcard Contact  

Welkom op de JKL - Hypotheek, Krediet en Verzekeringen Site.

Snel een gedegen en onafhankelijk advies nodig voor Hypotheek, Krediet of verzekering? Hier vindt u Informatie en Onafhankelijke Adviseurs die u Kostenloos en Vrijblijvend met raad en daad bij kunnen staan. 

Een huis zoeken op internet

De hypotheek en uw huidige budget

Eťn van de eerste vragen die mensen stellen als ze een huis willen gaan kopen, is welk bedrag zij kunnen lenen. Geen onbelangrijke vraag natuurlijk, want de hoogte van het bedrag dat u mogelijk kunt lenen, bepaalt in welke prijsklasse u het nieuwe huis kunt gaan zoeken. Er zijn verschillende manieren om te bepalen welk bedrag u kunt lenen. In dit hoofdstuk kunt u lezen:

  • op welke manier hypotheekadviseurs tot een verantwoord hypotheekbedrag komen;
  • aan welke (financiŽle) voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie;
  • hoe u de hypotheeklasten kunt inpassen in uw totale budget.

Hieronder gaan we in op elk van de drie punten.

Een verantwoord hypotheekbedrag

Wanneer u naar een hypotheekadviseur stapt om te gaan praten over de hoogte van een hypotheek, zal deze in ieder geval kijken naar de volgende gegevens:

  • wat is uw financiŽle situatie?
  • hoe hoog is de rente op dat moment?
  • wat is de waarde van de woning waarvoor u de hypotheek wilt afsluiten?

Uw financiŽle situatie

Voor een beoordeling van uw financiŽle situatie kijken geldverstrekkers naar uw inkomen en eventuele financiŽle verplichtingen zoals een lening, een (doorlopend) krediet of alimentatie. Daarnaast is eventueel beschikbaar vermogen zoals spaargeld van belang. Geldverstrekkers gaan meestal uit van de zogenaamde woonquote. Dit is het maximale deel van uw inkomen dat u kunt gebruiken voor de hypotheeklasten. Naast financieringslasten heeft u immers nog andere uitgaven. Wanneer u de hypotheek laat vaststellen op de maximale woonquote, heeft u overigens relatief hoge hypotheeklasten. Het is daarom zinvol na te gaan wat uw andere uitgaven zijn en welk deel van uw inkomen deze in beslag nemen. Zie ook onder het kopje 'Rekening houden met andere uitgaven'.

De rentestand

Voor de totale hypotheeklasten heeft u een bepaald deel van uw inkomen beschikbaar. De hypotheeklasten bestaan voor een groot deel uit rente. Als de rente hoog is, kunt u daarom een minder hoge lening afsluiten. Is de rente laag, dan kunt u vaak een hoger bedrag lenen. De rente kan voor verschillende rentevastperioden worden vastgezet. Daarna kunt u te maken krijgen met een hogere rente en dus met hogere hypotheeklasten. Doorgaans is de rente lager naarmate de rentevastperiode korter is. Een kortere rentevastperiode betekent ook dat u eerder te maken krijgt met een gewijzigde rente, die mogelijk hoger kan zijn. Bij een rentevastperiode van 5 jaar of minder toetsen geldverstrekkers altijd met een hogere rente van minimaal 6%.

De waarde van de woning

De woning waarvoor u de hypotheek afsluit, is het onderpand van de lening. Wanneer u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen, verkoopt de geldverstrekker in het uiterste geval uw woning. De waarde van de woning is daarom zeer belangrijk voor de geldverstrekker. Daarom vragen veel geldverstrekkers een taxatie van uw nieuwe woning voordat u een hypotheek kunt afsluiten.

Alle informatie op een rijtje. laat je niet misleiden.

Normen van de Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De Nationale Hypotheek Garantie kunt u krijgen bij het afsluiten van een hypotheek als u een woning koopt en/of als u uw woning gaat verbeteren. U kunt de gehele koopsom inclusief alle bijkomende kosten onder Nationale Hypotheek Garantie financieren. U krijgt dan een lager rentetarief, dat maximaal 0,5% punt onder het gewone tarief kan liggen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo mogen de totale kosten niet hoger zijn dan 240.000,- Euro (2005). Dit bedrag is de koopprijs van de woning vermeerderd met de bijkomende aankoop- en financieringskosten van 8% bij nieuwbouw en 12% bij bestaande bouw. Verder mogen de hypotheeklasten niet hoger zijn dan een bepaald percentage van uw inkomen. Welk percentage dat is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en de rente. Als u een hypotheek afsluit volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie, kunt u er vanuit gaan dat u een verantwoorde hypothecaire geldlening hebt afgesloten. U houdt in normale situaties voldoende budget over voor uw andere uitgaven. De normen van de Nationale Hypotheek Garantie worden ieder jaar opnieuw vastgesteld, op basis van gegevens van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is de geldverstrekker er zeker van dat het totale hypotheekbedrag terugbetaald wordt. Als u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen, kan de geldverstrekker in het uiterste geval uw woning verkopen. Dit is een gedwongen verkoop. Het is mogelijk dat uw huis bij gedwongen verkoop minder opbrengt dan het bedrag dat u heeft geleend. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat ervoor garant dat de gehele schuld wordt afbetaald aan de geldverstrekker. U heeft daardoor geen schuld meer bij de geldverstrekker, maar bij de eerdergenoemde stichting. Deze stichting spreekt met u een betalingsregeling af om deze schuld terug te betalen. Wanneer u naar het oordeel van de stichting geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop en u heeft meegeholpen de restantschuld zo veel mogelijk te beperken, zal de stichting u de restantschuld kwijtschelden.

Koopsubsidie voor mensen met een laag inkomen

Door de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) komt een eigen huis voor meer mensen binnen het financiŽle bereik. De wet houdt in dat mensen met een laag inkomen subsidie kunnen krijgen voor een koophuis. De subsidie is onder andere afhankelijk van het inkomen en de hoogte van de hypotheeklasten. De regeling lijkt in bepaalde opzichten op de huursubsidiewet; de BEW gaat bijvoorbeeld uit van de inkomens- en vermogensgrenzen die gelden voor de huursubsidie. Bij uw hypotheekadviseur kunt u informeren naar de verdere voorwaarden voor deze subsidiemogelijkheid. Er bestaan plannen om de subsidie af te schaffen of ingrijpend te veranderen.

Rekening houden met andere uitgaven

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) gaat ervan uit dat de hypotheeklasten moeten passen in het budget. Dat betekent dat de maximale hoogte van de hypotheek afhankelijk is van het bedrag dat u nodig heeft voor de overige uitgaven. Het bedrag dat 'overblijft' van het inkomen, is beschikbaar voor de hypotheek. De uitgaven verschillen uiteraard van huishouden tot huishouden. Een gezin met kinderen is waarschijnlijk een flink bedrag kwijt aan kinderopvang of schoolkosten. Een echtpaar zonder kinderen besteedt wellicht weer meer aan vakantie en etentjes buiten de deur. Om de hypotheeklasten te kunnen inbouwen in uw budget, is het van belang dat u een goed inzicht heeft in uw persoonlijke financiŽle situatie. Dat gaat het best door een begroting te maken. Een begroting is een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Met behulp van een dergelijk overzicht kunt u zien welk deel van uw inkomen beschikbaar is voor de hypotheeklasten.

Bron NIBUD.  Gehele tekst folder - Click hier

Bespaar honderden euro's aan energie

Klik hier voor duurzame energie tegen inkoopprijs

 

Largere maandlasten? in heel nederland?

      AANBIEDINGEN      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Promotiongroup.nl / JKL - All rights reserved
Terms & Conditions, Privacy Policy 
Last update 03-29-2008
 
Promotiongroup.nl | Promotiongroup.eu | Promotiongroup.biz | Promotiongroup.us | Promote-it-all.nl | Promotion-de-produits.com